តាមការសិក្សារបស់ពួកក្រុមអ្នក ឯកទេសផ្លូវភេទជាច្រើនបានបង្ហាញ ថា យុវវ័យបច្ចុប្បន្នមានការរួមភេទ ដោយប្រើ អូរ៉ាល់សិច ឬ រួមភេទប្រើដោយមាត់កាន់តែមាន ការនិយមច្រើនឡើង ។
ជាមួយការពេញ្ញនិយមនេះពួកគេតែងតែយល់ឃើញ្ញថា ការរួមភេទបែបវិធីនេះអាចបញ្ច្រៀសផុតពីរោគជំងឺទាំងឡាយ ឬ សូម្បីតែមេរោគអេដស៍ ។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញ្ញថា ការរួមភេទដោយអូរ៉ាល់សិចពុំមានសុវត្ថិភាពទេ ផ្ទុយ មកវិញ្ញវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងរោគមួយចំនួនផង ។
រោគដែលប្រថុយប្រថានកើតខ្ពស់បំផុតមានទាំងក្រុមបាក់តេរី និង វីរុស ។ មេរោគទាំងនេះងាយចម្លងទៅលើជាលិកា ខ្សោយៗ សំណើម ហើយវាអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងល្អក្នុងមាត់ ។
សម្រាប់មេរោគដែលឆ្លងពីអវយវភេទទៅកាន់មាត់បានយ៉ាងងាយមានដូចជាស្វាយ ប្រមេះ ឫស សិរមាន់ និង រោគរើម ជាដើម ។
សម្រាប់អ្នកឆ្លងរោគសិរមាន់ ក្នុងបំពង់-ក និង រើមនៅត្រង់បបូរមាត់នឹងដឹងថា ផលវិបាករបស់វាមានកម្រិតណា ហើយពេលនោះនឹងបានដឹងជាក់ថា នរកមានពិត ។ អ្នកខ្លះឆ្លងរើមនៅត្រង់បបូរមាត់អស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ទើបធ្វើ ការព្យាបាលជាដាច់ ។
បើកើតរោគនេះពេលឃើញ្ញមុខនឹងឃើញ្ញរើមព្រមគ្នាដែរ វាមិនខុសអ្វីពីការត្រូវគេបោះត្រាលើផ្ទៃមុខទេ ។ ធ្ងន់ធ្ងរជាង នេះបើគេដឹងថា រោគសិរមាន់ ឬ រោគរើមកើតចេញ្ញពីការរួមភេទបែបអូរ៉ាល់សិច ក្តីអាម៉ាស់មិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ឡើយ ។
ក្រៅពីនេះការស្រាវជ្រាវនៅបានឱ្យដឹងទៀតថា សូម្បីតែជំងឺអេដស៍ក៏អាចឆ្លងកាត់តាមរយៈពីទឹករំអិល ឈាម ទឹកកាម ចូលក្នុងរាងកាយបើសិនមានដំបៅក្នុងមាត់ អញ្ជាញ្ញធ្មេញ្ញរលាក ដំបៅពងបែក ៘
ស្ត្រីខ្លះបានប្រើស្រោមអនាម័យប្រភេទមិនស្រោបសារជាតិគីមី ហើយប្រើមាត់ជំនួសការរួមភេទឱ្យបុរសក៏អាចជា វិធីជួយការពារគ្រោះថ្នាក់ដល់ការឆ្លងមេរោគបានមួយកម្រិតធំ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការដាច់ ស្រោមអនាម័យ ព្រោះធ្មេញ្ញអាចងាយឱ្យរបស់មួយនេះដាច់រហែក ។
ជាមួយការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យដែលស្ត្រីប្រើមាត់រួមភេទដើម្បីផ្តល់ភាពស្រណុកស្រួលបំផុតគួរឱ្យ ភាគីបុរសបន្តក់ឡេរំអិលនៅគែមៗផ្នែកខាងក្នុងស្រោមអនាម័យមុននឹងពាក់ ព្រោះវិធីនេះអាចជួយឱ្យការឆ្លើយតបពីការប៉ះចុងអណ្តាត របស់ស្ត្រីទៅដល់ចុងប្រសាទរបស់អាច្រមក់បុរសប្រសើរឡើង ហើយពេលនោះមិនមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមករាំងស្ទះ ៕